Search
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
  • :
  • :

طبقه بندی: معماری فناوری اطلاعات

LS_WEB_BASE_DE_DONNEES_EN

بررسی روش‌های محقق سازی سرویس‌های نرم‌افزاری

چکیده تاکنون فعالیتهای تحقیقاتی و کاربردی زیادی جهت ارائه فناوری ها محصولات...

softwareengineering

بررسی روش‌های ترکیب سرویس‌های وب

چکیده : امروزه یکی اط راه حل های نوین به منظور ساخت سیستم های کاربردی سازمانی...

serviceorientedarchitecture

بررسی روش‌های ارزیابی سرویس در معماری سرویس‌گرا

چکیده : ارزیابی سرویس های نرم افزاری در سطح مدل و همچنین در سطح پیاده سازی با...

PEN-(1)

راهکارهای خودکارسازی تبدیل مدل های سازمانی به مدل های پیاده سازی سرویس

چکیده : یکی از مهمترین فواید خودکار سازی فرایندهای تحلیل و طراحی فراهم کردن...

fuzzy_bigg

کاربرد منطق فازی در انتخاب، ارزیابی و ترکیب سرویس‏ ها در معماری سرویس‌گرا

چکیده : امروزه معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل امید بخش و موثر برای ساخت...

Business-people-014

ارائه چارچوب خط تولید سرویس‌گرا

چکیده: مهندسی خط تولید نرمافزار روش مناسبی برای کاهش زمان و هزینه توسعه...

Business-Management-Different-Types-of-Assessment

بررسی چالش‏‏ های امنیتی و ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک امنیتی کاربردهای مشاپ

چکیده : در سالهای اخیر ظهور فناوری مشاپ های سازمانی تحت وب که یکپارچه سازی...

people-collaborating-cloud2

همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه

چکیده : یکی از نیازمندی ها در معماری مدل رانه امکان انتشار تغیرات ایجاد شده...

PeopleGears

بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

چکیده : قابلیت استفاده مجدد حیطه جدیدی در مهندسی نرم افزار نیست . در تمامی روش...

UCIS-12

روش احتمالی سنجش ارزش تصمیم های معماری برای ارزیابی معماری نرم افزار

چکیده : در این مقاله کوشش شده است که روشی ریاضی مبتنی بر قوانبن احتمال جهت...