Search
۱۴۰۳-۰۳-۰۷
  • :
  • :

طبقه بندی: معماری فناوری اطلاعات

d77ca5c5eca1dfe8ed95fc5fee401467

مدیریت تغییر در فرایندهای کسب‌وکار

چکیده امروزه تغییر در بیشتر سازمان‌ها پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است و...

Sourcing_management_IT_Strategy_and_management_shutterstock_58158712

رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در محیط اینترنت با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله‎مراتبی (AHP) مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۱-۱۸

چکیده در این پژوهش، متخصصان فناوری اطلاعات و مدیران بازاریابی الکترونیکی در...

software

روشهای ارزیابی معماری نرم افزار

چکیده این نوشتار، گزارش سمینار کارشناسی ارشدی است که به بررسی روشهای...

best_free_software

کارتهای CRC در معماری نرم افزار

چکیده متنی که پیش روی شماست گزارش سمینار کارشناسی ارشد ی است که به بررسی...

software-field-service-software

سبکهای معماری نرم افزار

چکیده این نوشتار گزارش سمینار کارشناسی ارشدی است که به بررسی سبکهای معماری...

blue-binary-code-jigsaw-puzzle

روشهای ارزیابی معماری نرم افزار

چکیده : این نوشتار گزارش سمینار کارشناسی ارشدی است که به بررسی روشهای...

SoftwareArchitecturePictureforWebsite

طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبک

مقدمه: معماری نتیجه مجموعه ای از تصمیمات فنی و حرفه می باشد.معماری نرم افزار...

software

نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

چکیده : فناوری وب معنایی ریشه در مهندسی دانش دارد . از سویی کاربرد مهندسی دانش...

Architecture.Organization3.Www.pupuol.com

معماری نرم افزار چابک

چکیده : وجود یک روش توسعه مناسب برای یک پروژه ی نرم افزاری از اهمیت ویژه ای...

teyf5

معماری سرویس گرا غنی شده با معنا

چکیده معماری سرویسگرا در ابتدای حیات خودش اسـت. از سـال ۱۹۹۹ کـه سـه شـرکت...