Search
۱۴۰۰-۰۹-۱۲
  • :
  • :

شناسائی و تعیین وزن شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش۲.۰ در سازمان ها

شناسائی و تعیین وزن شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش۲.۰ در سازمان ها

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، شناسائی و تعیین وزن شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش۲.۰ در سازمان‌ها می‌باشد. با توجه به نفوذ فراگیر فناوری، به خصوص رسانه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف سازمانی و نیز نگاه کارکردی به این پدیده در مدیریت دانش، سنجش عملکرد این نوع رسانه‌ها به منظور تحقق اهداف سازمانی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش۲.۰ در پژوهش حاضر با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه در سه دور، شناسائی و تعیین وزن شدند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است چرا که شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش۲.۰ شناسائی شده در این تحقیق، برای سازمان‌هایی که قصد پیاده‌سازی مدیریت دانش۲.۰ را دارند قابل استفاده بوده تا از آنها به سنجش عملکرد مدیریت دانش۲.۰ در سازمان مربوطه پرداخته شود. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، فرایند مشارکت در مدیریت دانش۲.۰ شامل سه مرحله و هشت گام می‌باشد: مرحله اول (مرحله حضور) با سه گام «عضویت»، «مشاهده» و «دریافت محتوا»، مرحله دوم (بازخورد) با سه گام «محاوره»، «ارزیابی» و «بازنشر» و مرحله سوم (مرحله تولید) با دوگام «تولید، اصلاح و بارگذاری محتوا در مخازن دانش» و «مباحثات، ارتباطات و مشارکت». شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش۲.۰ برای هر یک از گام‌های فرایند فوق به تفکیک، شناسائی و رتبه‌بندی گردید. دستاورد نهائی این پژوهش، شناسائی و تعیین وزنِ ۹۳ شاخص کلیدی عملکرد مدیریت دانش۲.۰ در قالب چارچوب مفهومی مدیریت دانش۲.۰ بوده است. این دستاورد از جهت ارائه شاخص های کلیدی عملکرد در کنار هم و نیز تدوین چارچوب مفهومی مشارکت در مدیریت دانش۲.۰ به عنوان شاخص‌ها و چارچوبی کاربردی و ابزاری مناسب جهت سنجش عملکرد رسانه اجتماعی سازمانی و بهبود عملکرد در راستای اهداف سازمانی، دارای نوآوری و اصالت می باشد.

نویسندگان: آقای سعید خلیل آذر ، دکتر مهدی شامی زنجانی
جهت دریافت فایل pdf کامل مقاله اینجا کلیک فرمائید.
منبع:
پژوهشنامه پردازش و هدایت اطلاعات 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *