Search
۱۴۰۳-۰۴-۰۵
  • :
  • :

طبقه بندی: ریسک فناوری اطلاعات

reklamanasaytahvinternete

چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک مورد

چکیده: یکی از چالش های دهه اخیر برای مدیران دانشگاهی مدیریت اطلاعات در...

cloudcomputing

شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی

چکیده: با پیشرفت سریع فناوری‌های پردازشی و ذخیره‌سازی و موفقیت اینترنت،...