Search
۱۴۰۲-۰۱-۱۱
  • :
  • :

Tag: , , , ,

sumerian

آمازون، در تدارک راه اندازی سومریان

آمازون قصد دارد ابزاری بر پایه مرورگر راه‌اندازی نماید. این ابزار که...