Search
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
  • :
  • :

طبقه بندی: مدیریت فناوری اطلاعات

business-strategy-1

تعریف انتقال فناوری

انتقال فناوری مفهومی است که در پسا برجام به شکلی جدی باید مورد توجه قرار...

soa_middleware

به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس

چکیده: معماری سرویس گرا سبب ارتقاء پایداری و قابلیت عملیاتی نرم افزارها در...

encryption_1

مطالعه‌ای بر رمز‌نگاری بصری و ارائه‌ی روش پیشنهادی برای رمزنگاری تصاویر رنگی

چکیده: رمزنگاری بصری روشی است که از ویژگی های دید انسان استفاده می نماید و به...

ContentImages_ICT

واکاوی وضعیت موجود فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی در کشور (کاربرد روش دلفای)

چکیده: فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان یکی از محوری‌ترین ابزار...

8730artificial_intelligence

ارائه مدل ترکیبی شبکه های عصبی با بهره گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری

چکیده: بانکداری صنعت ویژه ایی است که با سرمایه و ریسک برای کسب سود مواجه می...

embedded

استفاده از یک روش ترکیبی PSO – GA جهت جایابی بهینه خازن در سیستمهای توزیع

چکیده: در این مقاله ، ما یک الگوریتم جدید پیشنهاد کرده ایم که PSO و ژنتیک را به...

Elearning_videl

تعیین عوامل مؤثر برتوسعۀ آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده: پیشرفت روزافزون فنّاوری باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش...

iStoc

گروه‌بندی همگن یادگیرندگان الکترونیکی بر اساس رفتار شبکه ای آنان

چکیده: گروه‌بندی همگن یادگیرندگان از نظر مشابهت سبک یادگیری، موجب افزایش...

image

بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای...

shutterstock

تخصیص بهینه درس‌پار به کمک الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات

چکیده: یاددهندگان معمولاً به طور ذهنی دریافته اند که تدریس خوب دارای چه...