Search
۱۴۰۳-۰۳-۰۷
  • :
  • :

طبقه بندی: راهبری فناوری اطلاعات

main-qimg-6e31fe19ff4ec7949ade7167dda28164

مهم‌ترین وب‌سایت‌های تشخیص سرقت ادبی یا Plagiarism

در این پست، مهم‌ترین وب‌سایت‌های تشخیص و ارزیابی سرقت علمی یا Plagiarism را...

image

بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای...

iq-hiv-participation-self-reflection-3dasd

نقش واحد پیشخوان خدمت در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و عوامل موثر در ایجاد آن

مقدمه واحد پیشخوان خدمت(Service Desk)، بخشی از واحد ارائه کننده خدمات فناوری...

what-is-km2

آشنایی با معماری سازمانی و نقش آن در مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات

فهرست مطالب : چرا «معماری سازمانی»؟ مفاهیم پایه معماری سازمانی سه حوزه...