Search
۱۳۹۷-۰۹-۲۴
  • :
  • :

طبقه بندی: مدیریت دانش

074b570

مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه

چکیده هدف از نگارش این مقاله، طراحی مسیر خلق و حفظ سازمان یادگیرنده از طریق...

Human-head-and-icons

ارائه الگوی مفهومی فرایند کسب بازخور مشتریان در رویکرد مدیریت دانش مشتری

چکیده توجه به دانش در عصر دانایی و اقتصاد دانش‌محور از اولویت‌های...

knowledge2sdf

نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش

چکیده در عصر دانایی محوری، دانش تنها منبع متمایز سازمان به‎شمار می​رود و...