Search
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
  • :
  • :

نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

چکیده :
فناوری وب معنایی ریشه در مهندسی دانش دارد . از سویی کاربرد مهندسی دانش در مهندسی نرم افزار رویکردی است به اثبات رسیده که مدت زیادی از آن میگذرد و مزایای آن غیر قابل انکار است . بنابراین کاربرد فناوری های وب معنایی که علاوه بر دارا بودن خواص مفید زبانهای عمومی مهندسی دانش یعنی مبتنی بر منطق و رسمی بودن تحت وب نیز هستند در مهندسی نرم افزار و به خصوص معماری نرم افزار می تواند بسیاری از کاستی ها را تا حدود زیادی جبران نماید و در حل مشکلات موجود کمک شایان توجهی نماید . معماری مدل گرا رویکردی است در معماری نرم افزار که به افطایش سطح انتزاع و تمرکز بیشتر روی مدل های سطح انتزاعی و نیز خودکار نمودن فرایند توسعه نرم افزار تاکید دارد .چنین رویکردی وقتی مفید خواهد بود که بتوان بسیاری از ابهامات و شکافهای موجود میان نیازمندیها و دیدهای ذینفعان پروژه یا به عبارت دیگر مفاهیم ضمنی با معماری و مدل های سطح انتطاعی را از میان برد . همچنین تسهیل انجام تبدیلات در سطوح متفاوت فرایند توسعه نرم افزار نیز خود موضوعی است که معماری مدل گرا در جهت خودکار نمودن این روند تاکید فراوانی روی آن دارد . هستان شناسی مدلی است رسمی که با استفاده از زبانهای وب معنایی ایجاد می شود و ابهاماتی که در زبانهای مدل سازی معمول مورد استفاده در مهندسی نرم افزار وجود دارد را ندارد . به همین دلیل است که اخیرا به کاربرد هستان شناسی در مهندسی نرم افزار توجه فراوانی شده است . این روند منجر به پیدایش معماری هستان شناسانه شده است . در این گزارش پس از طرح کلی مساله و مشکلات موجود در معماری نرم افزار و مرورری بر مفاهیم پایه مورد نیاز از قبیل وب معنایی هستان شناسی و معماری مدل گرا سعی شده است که کاربرد هستان شناسی در معماری نرم افزار از جنبه های گوناگون و بر اساس یک رده بندی مشخص در قالب تلاش هایی که دیگران تا کنون به انجام رسانیده اند مورد بررسی قرار گیرد . اما تمرکز بیشتر روی ایجاد متا مدل معماری با استفاده از تولید هستان شناسی ها برای کاستن از ابهامات موجود در ابعاد گوناگون و نیز افزایش قابلیت ردیابی در جهت ارزیابی معماری حاصل قرار گرفته است .

نویسنده : آیدا عرفانیان
منبع :دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی کمیته فنی معماری اطلاعات
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *